Lukasse M, Henriksen L, Vangen S ea. Sexual violence and pregnancy-related symptoms. BMC Pregnancy and Childbirth 2012, 12:83.

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

Directe link naar de KNOV-standaard ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ op  Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen)

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt een verhoogde kans hebben op lichamelijke en psychische klachten en medische diagnoses zoals depressie en angststoornissen.

Doel van de hier beschreven studie was om te onderzoeken of seksueel geweld in de anamnese (SIA) is geassocieerd met het aantal fysiologische zwangerschapsklachten dat vrouwen melden, en de mate waarin de vrouwen last hebben van die klachten. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van vragenlijsten, afgenomen tussen 1999 en 2009 voor de Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa study). Er werden 78.660 vrouwen geïncludeerd die op drie momenten vragenlijsten hadden ingevuld. Er werd door 12% SIA onder druk (mild) gemeld, door 2.8% SIA onder dwang (moderate) en door 3.6% verkrachting (severe). Ten opzichte van vrouwen zonder SIA was de kans op veel (gedefinieerd als meer dan zeven) fysiologische zwangerschapsklachten bij mild SIA: OR 1.49 (1.41-1.58), bij moderate SIA: 1.66 (1.50-1.84), bij severe SIA 1.78 (1.62-1.95). Alle associaties werden sterker wanneer SIA zowel in het verleden als recent had plaatsgehad. Bij severe SIA was in dat geval de OR 6.70 (2.34-19.14).

Bij de berekening van de kansen was gecorrigeerd voor de factoren leeftijd en andere typen van misbruik. De toename van de kans bij een toename van de ernst van SIA maakt het aannemelijk dat er een causaal verband bestaat tussen SIA en fysiologische zwangerschapsklachten.

De auteurs concluderen dan ook dat zorgverleners rekening moeten houden met de mogelijke rol van seksueel geweld in de anamnese bij vrouwen die veel, schijnbaar onschuldige, zwangerschapsklachten hebben. Noot van de redactie: de bevindingen uit de studie vormen een aanvulling op de KNOV-standaard ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ waar het bespreekbaar maken van seksueel geweld in de anamnese aanbevolen wordt in het kader van individuele risicoselectie.