Het verband tussen dagelijkse fysieke activiteit en zwangerschaps­uitkomsten blijft onduidelijk door de grote variatie in de opzet van studies en in de meetinstrumenten voor fysieke activiteit.

The association of daily physical activity and birth outcome: a population-based cohort study.
Both MI, Overvest MA, Wildhagen MF et al. European Journal of Epidemiology 2010;25:421-429.
Open Access: directe link naar de gratis full text versie op Springer Link

Het verband tussen dagelijkse fysieke activiteit en zwangerschaps­uitkomsten blijft onduidelijk door de grote variatie in de opzet van
studies en in de meetinstrumenten voor fysieke activiteit. Een grote Engelse studie probeerde te bepalen welke effecten verschil­lende vormen van fysieke activiteit hadden op enkele zwangerschaps­uitkomsten. Vrouwen die zwanger waren van een eenling (n=11.759) vulden een gevalideerde vragenlijst in over hun dagelijkse fysieke activiteit. De voornaamste uitkomstmaten waren geboortegewicht, zwangerschapsduur, vroeggeboorte en overleving.

Er was geen verband tussen fysieke inspanning en zwangerschapsduur of overleving. Tijdens het 2e zwangerschapstrimester waren een zittende leefstijl en betaald werk gerelateerd aan een lager geboorte­gewicht, terwijl ‘buigen en bukken’ en nachtdiensten gerelateerd waren aan een hoger geboorte­gewicht. Buigen en bukken tijdens het
3e trimester was geassocieerd met een lager risico op vroeggeboorte (OR: 0.73; 0,63-0,84).

In deze studie werden geen schadelijke effecten gevonden van veel­eisende fysieke activiteiten op de gemeten zwangerschap­suitkomsten, terwijl een zittende leefstijl gerelateerd was aan een lager geboorte­gewicht. Als er geen medische of obstetrische complicaties zijn, lijkt het veilig voor zwangere vrouwen om hun normale dagelijkse activiteiten voort te zetten als ze dat willen.