Periodontale ziekte lijkt gerelateerd te zijn aan vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Meestal kunnen periodontale ziektes behandeld of voorkómen worden.

Women’s attitudes to and perceptions of oral health and dental care during pregnancy.
Keirse MJNC, Plutzer K. Journal of Perinatal Medicine 2010;38:3-8.
Full text gratis te downloaden via Humboldt University 

Periodontale ziekte lijkt gerelateerd te zijn aan vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Meestal kunnen periodontale ziektes behandeld of voorkómen worden. In een Australisch vragenlijstonderzoek werd gevraagd naar de meningen en percepties van 649 nulliparae over mondgezondheid, mondhygiëne en tandheelkundige zorg.

De vrouwen vonden dat hun algemene gezondheid beter was dan hun mondgezondheid en vonden gezonde tanden belangrijker voor hun baby dan voor henzelf. Van alle vrouwen ontving slechts 35% tand­heelkundige zorg tijdens de zwangerschap, was 35% al 2 jaar niet naar de tandarts geweest en rapporteerde 27% ‘kosten’ als belangrijkste barrière voor tandheelkundige zorg. Achttien procent van de vrouwen had voor de zwangerschap ooit last gehad van bloedend tandvlees, en 41% tijdens de zwangerschap.

De zwangeren in dit Australische onderzoek onderschatten het belang van mondgezondheid. Velen beseften niet dat bloedend tandvlees kan duiden op een ontsteking en zochten geen professionele hulp. Mogelijk dienen Nederlandse verloskundige zorgverleners ook meer aandacht te schenken aan mondgezondheid.