Gall SA, Myers J, Pichichero M. Maternal immunization with tetanus-diphteria-pertussis vaccine: effect on maternal and neonatal serum antibody levels. Am J Obstet Gynecol 2011;204:334.e1-5
Directe link naar de samenvatting in Am J Obstet Gynecol

Kinkhoest veroorzaakt de grootste complicaties in jonge zuigelingen, met ook het hoogste aantal ziekenhuisopnames. Vrijwel alle sterfgevallen als gevolg van kinkhoest treden op bij zuigelingen jonger dan zes maanden. De auteurs onderzochten of vaccinatie tegen difterie-kinkhoest-tetanus (DKT) tijdens de zwangerschap leidde tot bescherming van pasgeborenen tegen kinkhoest. Er werd bloed afgenomen bij de moeder en van de navelstreng tijdens de bevalling.
Er werden 52 zwangeren met DKTvaccinatie en 52 zwangeren zonder DKT-vaccinatie geïncludeerd. Er waren geen bijwerkingen van de vaccinatie gerapporteerd. Pasgeborenen van moeders die een DKT-vaccinatie hadden gekregen tijdens de zwangerschap hadden significant hogere concentraties antistoffen tegen difterie, tetanus en kinkhoest. De kans dat een pasgeborene van een gevaccineerde moeder beschermd was tegen kinkhoest was elf keer groter (OR: 11.3; 4.1-31.2) vergeleken met de kans bij een niet-gevaccineerde moeder.

Beperkingen van de studie waren dat het exacte moment van vaccinatie niet voor alle vrouwen bekend was en dat er geen bloedwaardes waren bepaald voorafgaand aan de vaccinatie. De auteurs concludeerden dat vaccinatie van zwangeren kinkhoest bij pasgeborenen kan voorkomen doordat ze beschermd zijn vanaf de geboorte totdat ze zelf gevaccineerd worden.