Het doel van deze studie was om criteria te ontwikkelen om de mate van integratie te onderzoeken van de thuisbevalling in elf landen. Een expertpanel ontwikkelde hiervoor de volgende vier criteria. De zorgverleners bij thuisbevallingen: 1) zijn erkend in het gezondheidszorgsysteem door regels en wetgeving; 2) hebben een erkende opleiding; 3) hebben bij een geplande thuisbevalling mogelijkheden voor toegang tot ziekenhuisfaciliteiten, spoedeisend vervoer naar het ziekenhuis en continuering van de zorg; 4) en zijn uitgerust voor zorg in noodgevallen.

De onderzoekers stuurden een vragenlijst aan auteurs uit een eerdere systematische review over geplande plaats van geboorte, onderzochten documenten en websites van beroepsorganisaties, en benaderden zo nodig experts in de elf landen.

De thuisbevalling is goed geïntegreerd in de gezondheidszorgsystemen van British Columbia (Canada), Engeland, IJsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Ontario (Canada) en de staat Washington (VS). Opvallend hierbij is dat alleen in Nederland de verloskundige de verantwoordelijkheid na spoedeisend vervoer naar het ziekenhuis overdraagt aan de gynaecoloog, terwijl in andere landen de verloskundige onder voorwaarden verantwoordelijk kan blijven.

De thuisbevalling is minder goed geïntegreerd in Australië, Japan, Noorwegen en Zweden. De auteurs beschrijven per criterium gedetailleerd hoe ieder land omgaat met de integratie van de thuisbevalling, maar besteden geen aandacht aan reisafstand tussen thuis en ziekenhuis.

De auteurs concluderen dat een vergelijking volgens de door hen ontwikkelde criteria meer inzicht kan geven in de variatie tussen landen in de integratie van de thuisbevalling in de zorg. Zij vinden gestandaardiseerde criteria essentieel voor het interpreteren van uitkomsten van de geplande thuisbevalling die kunnen voortkomen uit contextuele verschillen.