Maternale persoonlijkheid kan een voorspeller zijn voor een positieve bevallingservaring en voor de pijnbeleving durante partu. In een Amerikaanse retrospectieve studie werd de relatie tussen maternale persoonlijkheidskenmerken en de bevallingservaring onderzocht en er werd bestudeerd of er een relatie was tussen persoonlijkheidskenmerken en epiduraal anesthesie.

Maternale persoonlijkheidskenmerken werden geïnventariseerd met de Big-Five vragenlijst. De bevallingservaring werd gemeten aan de hand van zelf-gerapporteerde pijnbeleving, angst, mate van beleving bevalling en ervaren mate van ontspanning.

Honderdvijfentwintig (125) vrouwen vulden een vragenlijst in met betrekking tot hun eerste bevalling. De helft van de participanten had één kind (52%) en de overige participanten hadden meer dan één kind; dit kan mogelijk recall bias hebben veroorzaakt bij de muliparae in de steekproef. De vrouwen waren voornamelijk Kaukasisch (86%), waren tussen 18 en 40 jaar oud en 62% had epidurale pijnbestrijding gehad bij de eerste bevalling.

Relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en bevallingservaring werden aangetoond met een significante positieve correlatie tussen het persoonlijkheidskenmerk ‘zorgvuldigheid’ en een positieve beleving van de bevalling (r ,227; p,012). Zorgvuldigheid staat voor de mate waarin de vrouw georganiseerd en doelgericht de bevalling ingaat. Er was een significante negatieve correlatie tussen ‘neurocitisme’ en mate van ontspanning (r-,221; p,015). Neurocitisme staat voor emotionele instabiliteit gekenmerkt door sensitiviteit en nervositeit. Vrouwen met het persoonlijkheidskenmerk ‘inschikkelijkheid’ (de mate waarin de vrouw coöperatief, vriendelijk en meegaand is) kozen vaker voor epidurale pijnbestrijding (t1.917; p= .058; Cohen’s d,346).

De auteurs concluderen dat als verloskundigen meer inzicht zouden hebben in hoe de verschillende persoonlijkheidskenmerken invloed hebben op de beleving van de bevalling, het een overweging is om deze te inventariseren tijdens de zwangerschap om samen gerichter tot de invulling van een geboorteplan te komen.