Het veranderende gezicht van de verloskunde. Dat was het thema van het Kennispoort­ congres 2014. Anders samenwerken met elkaar, cliënten in een andere bevolkings­ samenstelling, meer aandacht voor kwetsbare groepen. en niet te vergeten: de stem van de zwangere en haar partner serieus nemen. Geheel nieuw: een tweede scherm met elkaar rap opvolgende twitterberichten.