Na de vierjarige basisopleiding kunnen verloskundigen een vervolgopleiding voor hun vakgebied volgen. In het bijzonder zijn er sinds 2005 enkele vervolgopleidingen gericht op het werken als klinisch verloskundige. Met deze opleidingen is voorzien in een behoefte, die is ontstaan door een toenemend aandeel klinisch werkzame verloskundigen. In de periode 2005-2013 is het aandeel verloskundigen werkzaam in een ziekenhuis toegenomen van 22% naar 29%. Klinisch verloskundigen spelen een belangrijke rol in de geboortezorg in ziekenhuizen, niet alleen bij de begeleiding van (gecompliceerde) bevallingen, maar bijvoorbeeld ook binnen de organisatie van zorg en opleiding op de werkvloer. Het werk van een verloskundige in een ziekenhuis vereist andere vaardigheden en competenties dan in een eerstelijns praktijk of instelling. Toch is een klinische vervolgopleiding, om de benodigde kennis en vaardigheden na de basisopleiding te ontwikkelen, niet verplicht. De vraag is daarom welk deel van de klinische verloskundigen inmiddels een specifieke vervolgopleiding heeft gevolgd. De NIVELregistratie van verloskundigen (zie kader) geeft hier een antwoord op.