Het spalken van een aangeboren vervormingvan het oor is een eenvoudige en effectievetechniek. Daarvoor moet de pasgeborene weltijdig worden verwezen, liefst in de eersteweek na de geboorte. Hoe eerder de patiëntwordt doorverwezen hoe hoger de slagingskansis van het spalken. Het belang van dezein Nederland weinig bekende en toegepastetechniek wordt in dit artikel toegelicht.