Beroepsverenigingen binnen de jeugdgezondheidszorg leggen momenteel de laatste hand aan de richtlijn “Aanpak van excessief huilen” bij zuigelingen

Deze is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Van Sleuwenetal (zie kader). Het concept kreeg dit jaar grondige kritiek.

Een richtlijn was nodig, omdat ouders excessief huilen van hun baby’s als een groot probleem ervaren. Ook vergroot het de kans op kindermishandeling. Zij krijgen van zorgverleners veel adviezen die zelden op effectiviteit zijn getoetst.

De definitie van excessief huilen in de conceptrichtlijn is:

De ouders vinden dat de baby overmatig huilt”.