ZonMw heeft van januari tot juni 2011 in Amsterdam een serie discussieavonden georganiseerd met als thema ‘Van wieg tot graf: ethische dilemma’s in de gezondheidszorg’. Tijdens de eerste avond stonden de vraagstukken rondom de prenatale screening centraal (Jans S, 2011). Sinds januari 2011 staat de abortusgrens weer op de politieke agenda.