De Academie Verloskunde Amsterdam- Groningen, de Verloskunde Academie Rotterdam en de Academie Verloskunde Maastricht houden actuele verloskundige ontwikkelingen bij en integreren nieuwe kenn
en inzichten in hun opleidingsactiviteiten. In deze rubriek brengen zij gezamenlijk elke maand een actueel onderwerp onder de aandacht. Deze keer: het verwerven van de opleidingsaccreditatie is een logisch gevolg
van goede kwaliteitszorg.

Dit jaar krijgen de drie opleidingen voor verloskunde weer een visitatie in het kader van de zogeheten accreditatie. Elke HBO- en WO-opleiding in Nederland krijgt een accreditatie van het ministerie van OC&W als zij aantoont aan bepaalde standaarden te voldoen. Is dat het geval, dan mag de onderwijsinstelling diploma’s uitgeven aan haar studenten, ten teken dat zij een volwaardige opleiding hebben afgerond. Maar de accreditatie is meer, zeggen de vertegenwoordigers van de opleidingen voor verloskunde. Verlening van de accreditatie kan niet los worden gezien van het voeren van goed kwaliteitsbeleid.