In eerder onderzoek ontwikkelden de onderzoekers een raamwerk om de verschillende dimensies in de ervaringen van vrouwen tijdens de perinatale periode te beschrijven: zwangerschap, baring en postpartum. Daarvoor gebruikten zij internationale modellen voor het meten van kwaliteit en uitkomsten van zorg in de geboortezorg en patiëntervaringen in andere gezondheidszorgdomeinen.

Het doel van deze systematische literatuurstudie was om dit raamwerk te valideren door het te vergelijken met bestaande internationale wetenschappelijke literatuur. In vijf databases zochten de onderzoekers gepubliceerde onderzoeken naar ervaringen van vrouwen in de perinatale periode.

Zij selecteren en categoriseren 251 publicaties. De literatuurstudie bevestigt de zeven dimensies van het eerder ontwikkelde raamwerk voor de perinatale ervaringen van vrouwen. Dit omvat: de vrouw als uniek individu (kenmerken van de vrouw); de vrouw als actieve deelnemer aan de zorg; de responsiviteit van geboorte- en gezondheidszorg – geïndividualiseerde benadering; de geleefde ervaring van zwangerschap, bevallen en de kraamperiode; communicatie en relaties met zorgverleners, voorlichting en geboorte-educatie; steun vanuit de sociale omgeving.

Bovendien komt uit het literatuuronderzoek een nieuwe dimensie naar voren: maatschappelijke invloed. Hoewel maatschappelijke en culturele aspecten belangrijk zijn voor de ervaring van de vrouw krijgen zij minder wetenschappelijke aandacht dan biomedische en psychologische aspecten. Het nieuwe raamwerk met acht samenhangende dimensies geeft inzicht in de veelheid aan aspecten van de ervaringen van vrouwen tijdens de perinatale periode.

De onderzoekers concluderen dat zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers het raamwerk als internationale gids en informatiebron kunnen gebruiken om bij te dragen aan een betere beleving van de perinatale periode. Het raamwerk is dynamisch en staat open voor nieuwe inzichten en verdere ontwikkeling en verfijning.