In dit tijdschrift vindt u de nieuwe samenvattingskaart van de geactualiseerde (herziene) richtlijn Tabaksverslaving van het CBO. Vanwege de veranderende maatschappij (rookvrije horeca) en acceptatie van roken (roken doe je buiten) en de voortschrijdende inzichten met betrekking tot de behandeling van tabaksverslaving, was een update van de richtlijn wenselijk.

De aanleiding voor de in 2004 gepubliceerde richtlijn was de enorme schade die roken toebrengt aan de volksgezondheid. Zwangeren  vormen hierbij een bijzondere groep. Er is een aangetoond verband tussen roken in de zwangerschap en maternale, foetale en kinderlijke morbiditeit en sterfte[1]. Zelfs kinderen van moeders die passief roken (dat wil zeggen het meeroken met anderen) hebben een hoger risico op een laag geboortegewicht. Ook preconceptioneel speelt roken een rol, aangezien rokende vrouwen een verminderde vruchtbaarheid hebben[2]. Dit was destijds reden voor de KNOV om te participeren in de totstandkoming van de richtlijn. Een aantal recente ontwikkelingen vormden de aanleiding voor het CBO om de tabaksrichtlijn het afgelopen jaar te actualiseren.