Acupunctuur en acupressuur zijn traditionele Chinese methoden die in de verloskunde gebuikt worden als stimulatie van contracties en pijnstilling. Deze internationale review evalueert de conclusies van twee systematic reviews van Cochrane uit 2011 en 2013 om uitspraken te doen over het effect van acupunctuur en acupressuur op baringsuitkomsten.

Acupunctuur heeft in vergelijking met placebo een pijnstillend effect (SMD: -0.55; -0.92 – -0.19) en leidt tot minder medicamenteuze pijnstilling (RR: 0.72; 0.58 – 0.88), kortere baringsduur (SMD: -1.06; -1.74 – -0.38) en lagere kans op kunstverlossingen (RR:0.67; 0.46 – 0.98). Acupunctuur blijkt niet effectief om de baring in te leiden, maar heeft het wel positief effect op cervicale rijpheid (MD: 0.40; 0.11 – 0.69). In deze studies blijkt geen effect op de hoeveelheid benodigde oxytocine, noodzaak voor epidurale anesthesie of duur van de baring.

Bij vroegtijdig breken van de vliezen (PROM) leidt acupunctuur niet tot verkorting van de duur tussen het breken van de vliezen en de actieve baring, duur van de actieve fase, duur tot geboorte en hoeveelheid oxytocine.

Acupressuur heeft in vergelijking met een placebo positief effect op baringspijn (SMD: -0.55; -0.92 – -0.19), -duur (SMD: -1.06; -1.74 – -0.38) en aantal keizersneden (RR: 0.24; 0.11 – 0.54), maar heeft geen effect op cervicale rijpheid of het inleiden van de baring.

Hoewel er positieve effecten gevonden zijn, geven de auteurs aan dat er flinke beperkingen zijn in methodologie en bewijslast, die conclusies bemoeilijken.Studiedesigns en behandelingen zijn onderling inconsistent. Daardoor is er teveel onduidelijkheid over de effectiviteit, techniek, timing, lengte en duur van de acupunctuur- of acupressuurbehandeling.