Een aneurysma van de arteria lienalis komt bij vrouwen vier keer zo vaak voor als bij mannen. De ware prevalentie is onbekend aangezien de meeste aneurysmata van de arteria lienalis asymptomatisch verlopen. In meer dan 50% van de gevallen wordt het aneurysma ontdekt tijdens de zwangerschap. De voornaamste complicatie is een (spontane) ruptuur en het risico hiervan is flink verhoogd in de zwangerschap. Het ruptureren van een aneurysma van de arteria lienalis tijdens de zwangerschap is levensbedreigend voor zowel moeder als kind, met een maternale mortaliteit van 70% en een foetale mortaliteit van 90%. Zoals onderstaande casus laat zien is de diagnose lastig en de prognose vaak dramatisch.

De diagnose van een geruptureerd aneurysma dient overwogen te worden bij iedere zwangere patiënte met per acuut ontstane buikpijnklachten of met een haemodynamische shock. De vroege herkenning wordt bemoeilijkt door de (in eerste instantie aanwezige) algemene buikpijnklachten, maar is essentieel. Een vroege herkenning is de enige manier om fatale gevolgen te voorkomen. Op tijd besluiten tot aanvullende beeldvorming middels CT of MRI is de belangrijkste beslissing in deze.