Een zuigeling werd op de zevende levensdag ingestuurdvanwege een afwijkende hielprikscreening voor hetadrenogenitaal syndroom (AGS). De zuigeling is thuisgeboren en had een goede start. De zuigeling heeft deeerste twee dagen wat gespuugd, later niet meer. Er wasook weer wat gewichtstoename. In de luier werd enkelemalen wat bloed en slijm gezien.