Medisch Contact publiceerde recent een indringend inkijkje in het voorbije leven als medisch specialist van Mariska Koster. Een confronterend beeld van hoe zij haar dagelijks leven als longarts beleefde. Over de emoties van de mens achter de dokter en over hoe zij zich in haar vak eenzaam voelde. Gezien de enorme bijval bleek haar verhaal herkenbaar voor veel collega’s. Koster stelt dat het normaal moet worden dat je praat over wat dit vak met je doet. Bijvoorbeeld door intervisie een vast onderdeel te laten zijn van de opleiding en mogelijk zelfs een eis voor herregistratie. Ook het recente visiedocument ‘Optimaal functioneren van medisch specialisten’ van de Orde van Medisch Specialisten en de Wetenschappelijke Verenigingen stelt dat deelname aan intervisie onder medisch specialisten gemeengoed dient te worden. Maar wat is intervisie nu eigenlijk?

Intervisie is een waardevolle investering in de persoonlijke ontwikkeling. Het biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact voor zowel AIOS als ervaren medisch specialisten. Intervisie geeft de deelnemers gelegenheid elkaar te bevragen, te ondersteunen en te reflcteren om zo op professionele basis van en met elkaar te leren. Collega’s die geïnteresseerd zijn in het vormen en opstarten van een intervisiegroep worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met een van de auteurs.