gezondheidsgerelateerde bood- schappen bereiken laag opgeleide vrouwen niet en laag opgeleide vrouwen gaan niet op zoek naar informatie, terwijl onderzoek laat zien dat laag opgeleide vrouwen vaker complicaties hebben tijdens de zwangerschap en bevalling. Hun kinderen hebben een minder goede gezond- heid in vergelijking met de rest van de bevolking [TNO Kwaliteit van Leven, 2006]. Als verloskundigen deze vrouwen bereiken kunnen ook zij profiteren van gezond- heidswinst door een kinderwensconsult.Het bereiken van de doelgroep is niet gelukt voor het kinderwensconsult bij de verloskundige [Aalhuizen I et al, 2008], door publiekscampagnes [de Walle HE et al, 2002],of via een uitnodiging van de huisarts [de Jong-Potter LC et al, 2006]. Het wordt tijd om een andere strategie te onderzoeken.