Repetitieve gedachten en rumineren (herhaaldelijk langdurig denken) zijn voorspellers van depressie en angst in de perinatale periode. Herhaaldelijk piekeren in het eerste trimester van de zwangerschap is geassocieerd met depressie in het derde trimester tot acht weken postpartum.

Deze Australische dwarsdoorsnede studie onder 236 postnatale vrouwen gedurende het eerste jaar postpartum omvatte een vragenlijst met open en gesloten vragen. De respondenten waren gemiddeld zes maanden geleden bevallen van hun eerste kind, waren gemiddeld 32 jaar oud, merendeels blank (80%) en hoger opgeleid (74.4%). De meeste respondenten hadden een relatie (97.4%) en 60% had nog zwangerschapsverlof. Twaalf procent rapporteerde depressieve klachten en 19% angstklachten.

De onderzoekers verrichtten een thematische analyse van de vrijetekst antwoorden op open vragen naar rumineren en repetitieve gedachten over de baby of het moederschap. De onderzoekers codeerden 369 uitspraken en uit de thematische analyse kwamen vijf thema’s naar voren.

Thema 1. ‘Sterke emoties’. Vrouwen ervaren intense en overweldigende emoties, soms onverwachts en oncontroleerbaar. Repetitieve gedachten betreffen hulpeloosheid, frustratie, angst, eenzaamheid en boosheid.

Thema 2. ‘Discrepantie verwachtingen en realiteit’. Vrouwen rumineren dat het moederschap zwaarder is dan gedacht, of zij er wel capabel voor zijn, (weer) gaan werken, over het huishouden niet onder controle hebben en over het eet- of slaappatroon van de baby.

Thema 3. ‘Veranderingen’. Repetitieve gedachten van vrouwen gaan over hun veranderd slaappatroon, over lichamelijke veranderingen en over veranderingen in hun identiteit en hun relatie met hun partner, familie en vrienden.

Thema 4. ‘Gevangenschap’. Vrouwen rumineren over het allesoverheersende effect van moederschap waardoor hun dagen gevuld en ingedeeld zijn, zij aan huis gebonden zijn en soms ook financieel afhankelijk van hun partner.

Thema 5. ‘Hulp zoeken’. Repetitieve gedachten van vrouwen gaan over of zij hulp nodig hebben op emotioneel of praktisch vlak.

Veranderingen, sterke emoties en gevangenschap spelen de grootste rol in repetitieve gedachten en deze zijn negatief van inhoud. De auteurs concluderen dat repetitieve gedachten voor alle postpartum vrouwen met een eerste kind van toepassing zijn en niet alleen voor vrouwen met psychische klachten. De ondersteuning van postpartum vrouwen zou moeten aansluiten op de thema’s.