Intra-uteriene groeivertraging (IUGR) wordt gedefinieerd als een groei onder de 10e percen- tiel volgens de curve van Kloosterman en is geassocieerd met een toename van perinatale mortaliteit en morbiditeit [Chang et al, 1994]. Het vaststellen van IUGR is belangrijk omdat evaluatie en behandeling leiden tot betere uitkomsten [Peleq et al, 1997].Veelal wordt aan zwangere vrouwen met IUGR volledige bedrust voorgeschreven door een ziekenhuisopname en met regelmatige controles van het kind in utero. Uit onderzoek blijkt echter dat een langere periode van bed- rust een stressvolle ervaring is voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico en dat maternale stress geasso- cieerd is met een verlaagd geboortegewicht [Gupton et al, 1997]. Dagbehandeling is een alternatief voor zieken- huisopname dat mogelijk minder stressvol is voor de zwangere vrouw met IUGR. Een gerandomiseerd onder- zoek waarin dagbehandeling vergeleken werd met ziekenhuisopname, toont dat dagbehandeling een meer ontspannen situatie en een betere relatie met het gezin geeft met behoud van een hoge kwaliteit van medische en verloskundige zorg [Kroner et al, 2004].Tot dusver werd in Nederland geen onderzoek gedaan naar de ervaringen van vrouwen met bedrust. Om hier inzicht in te verkrijgen heb ik de ervaringen onderzocht van vrouwen met IUGR, die in het ziekenhuis werden opgenomen of thuis gecontroleerd werden. Bedrust hield in deze studie in: volledig op bed met uitzondering voor toilet- en douchebezoek.