Hoogleraar verloskunde Eric Steegers haalde dit voorjaar alle kranten met zijn inaugurele rede. Hij stelde dat het verloskundige systeem verouderd is, dat er te veel allochtone baby’s sterven en dat hij, tégen de Wet op het Bevolkingsonderzoek in, prenatale screening gaat aanbieden aan alle zwangeren. Steegers zet in op preventie. ‘Begin bij het begin’, luidt de titel van zijn oratie.