Tussen één en drie procent van de vrouwen in westerse landen ervaart na de baring ernstige psychische klachten als gevolg van hun bevallingservaring, waarmee zij voldoen aan de criteria voor een posttraumatische stressstoornis. Dit artikel beschrijft aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen hoe behandeling met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) deze vrouwen kan helpen bij het verwerken van hun traumatische verloskundige ervaringen.Bij een posttraumatische stresstoornis als gevolg van een traumatische verloskundige ervaring kan behandeling met EMDR uitkomst bieden. Voor de tijdige opsporing van vrouwen met posttraumatische stresssymptomen kan het zinvol zijn tijdens de nacontrole te vragen naar zich opdringende beelden, nare dromen, vermijding of belemmeringen in het dagelijks functioneren als gevolg van de bevalling. Vrouwen bij wie PTSS vermoed wordt kunnen worden doorverwezen voor psychologische behandeling, zodat lange termijn gevolgen voor de vrouwen haar gezin beperkt kunnen worden.