Slechte voeding draagt in belangrijke mate bij aan een hoog BMI. De onderzoekers zien zwangerschap als een ideaal moment om vrouwen met een hoog BMI te helpen bij het kiezen voor gezondere leefstijl.

Zij deden fenomenologisch onderzoek naar de geleefde ervaring van de toegang tot en het gebruik van voedingsinformatie tijdens de prenatale periode. Zij namen semigestructureerde interviews af bij zwangeren onder prenatale zorg van een groot Australisch derdelijns ziekenhuis. 28 vrouwen die interesse toonden (én BMI ≥30, >18 jaar, ≥12 weken zwangerschapsduur) werden geïncludeerd.

Uit de interpretatieve fenomenologische analyse komen drie thema’s naar voren: het bereiken van, het managen van en behoeften en wensen ten aanzien van voedingsgerelateerde informatie.

De informatie die wordt aangereikt ervaren de meesten als belangrijk voor zowel de gezondheid/groei van hun kind als voor hun eigen gezondheid. Er blijkt groot verschil in informatieaanbod over voeding vanuit zorgverleners variërend van mondelinge informatie, het slechts verstrekken van een folder tot gerichte adviezen. Daarnaast ervaren zwangeren (soms dwingende) meningen vanuit de directe omgeving. Internet en smartphoneapps worden positief gewaardeerd voor tips bij klachten (als obstipatie) en dieet, hoewel internet bij sommigen angst oproept over de betrouwbaarheid. Het managen van voedingsgerelateerde informatie gebeurt verschillend.

Veel informatie is gericht op wat er niet genuttigd mag worden waardoor voeding als een risico wordt ervaren en vrouwen gevoelens van beperking ervaren. De behoefte aan voedingsgerelateerde informatie is veelal afhankelijk van de gezondheid, pariteit en eerdere ervaringen met gezondheidszorg. Zwangeren met diabetes krijgen voornamelijk diabetesgerichte informatie en weinig over gezonde voeding. Multipare zwangeren krijgen van zorgverleners vaak weinig informatie ervan uitgaande dat ze het wel weten.

De onderzoekers stellen dat er wens is tot meer (geïndividualiseerd) voedingsadvies tijdens de zwangerschap, met name over wat je wel kunt eten met praktische hulp als maaltijdrecepten en advies over goede internetbronnen. Prenatale zorgverleners of diëtisten worden gezien als de aangewezen personen hiervoor.