Gezamenlijke besluitvorming (GB) is een essentiële en uitdagende component van hoogwaardige geboortezorg. Daarom wilden de onderzoekers met ouders en zorgverleners een interventie ontwikkelen om GB in de praktijk te verbeteren.

De eerste fase hierin was dit onderzoek naar ervaringen en behoeften rond GB in de prenatale, natale en postnatale zorg. Elf focusgroepen vonden plaats in Limburg en Noordoost Brabant in november en december 2016. De deelnemers waren 10 ouders, 13 eerstelijns verloskundigen, 12 tweedelijns verloskundigen, 15 gynaecologen, 6 obstetrisch verpleegkundigen en 15 kraamverzorgenden.

De ouders en zorgverleners herkennen in de dagelijkse praktijk de eerste twee stappen in GB. In het keuzegesprek introduceert de zorgverlener dat de cliënt voor een keuze staat, waarbij meerdere opties mogelijk zijn. In het optiegesprek bespreken zij de voor- en nadelen en consequenties van de opties en de voorkennis, normen en waarden van de cliënt.

De ouders herkennen de laatste stap, het beslissingsgesprek, minder in hun ervaringen met GB. Zij lijken voor het nemen van de definitieve beslissing hun voorkeuren en afweging van opties niet meer met hun zorgverleners te bespreken. Belemmeringen voor GB hebben vaak verband met de betrokkenheid van meerdere zorgverleners, terwijl goede communicatieve vaardigheden van ouders en zorgverleners GB bevorderen.

De sleutelelementen in een interventie om GB te verbeteren zijn: inzicht geven in het GB-proces en de rollen en verantwoordelijkheden van ouders en zorgverleners, communicatievaardigheden verbeteren, en interprofessionele samenwerking aanmoedigen. De voorkeur gaat uit naar een online, interactieve en praktische interventie en e-health informatie voor ouders.

De ouders en zorgverleners verwachten baat te hebben van een interprofessionele, praktische e-learning voor zorgverleners die zich richt op de verschillende rollen, communicatievaardigheden en samenwerking in GB en e-health informatie voor ouders.

 

 

 

Meer leren over GB?
1) Leven Lang Leren van Academie Verloskunde Maastricht biedt de e-learning van 4 modules aan
2) KNOV biedt module 1 aan in MIO
3) Zie ook: Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk. TVV 4/2018 p 39-43