In Zweden krijgen vrouwen met baringsangst begeleiding die meestal bestaat uit 2-3 gesprekken voor de bevalling met de klinisch verloskundige, maar natale zorg van een bekende verloskundige is er ongebruikelijk. Deze experimentele studie in drie Zweedse ziekenhuizen onderzocht geboorte-uitkomsten en geboorte-ervaringen bij vrouwen met baringsangst die natale zorg krijgen van een bekende verloskundige in vergelijking met vrouwen die dat niet krijgen.

In de studieperiode van negen maanden (2016-2017) ontvingen 70 vrouwen counseling wegens baringsangst van een klinisch verloskundige die de vrouw ook natale zorg gaf als dat organisatorisch mogelijk was. Dit lukte bijvoorbeeld door aanpassing van dienstroosters bij 34% van de vrouwen (n=24). Twee maanden na de geboorte vulden de vrouwen vragenlijsten in.

Een bekende verloskundige tijdens de baring heeft een positieve invloed op de geboorte-ervaring van de vrouwen (OR: 4.8; 1.35-15.5) en hun perceptie van pijn (OR: 1.5; 1.09-2.13). Er zijn geen significante verschillen in pijnintensiteit, gebruik van pijnstilling, aanvang van de baring, baringswijze, bijstimulering, baringsduur, of complicaties tijdens de geboorte.

Vrouwen ervaren bij een bekende verloskundige betere zorg (minder tekortkomingen) op drie terreinen: informatievertrekking tijdens de baring (OR: 0.10; 0.01-0.80), gevoel van controle (OR: 0.28; 080-0.92) en betrokkenheid in besluitvorming (OR: 0.19; 0.39-0.98).

Deze studie met een kleine onderzoekspopulatie geeft aanwijzingen dat natale zorg van een bekende verloskundige een positieve invloed kan hebben op de geboorte-ervaringen van vrouwen met baringsangst. Verder gerandomiseerd onderzoek is nodig om te bepalen wat de afzonderlijke effecten zijn van counseling en continuïteit van zorg.