De onderzoekers deden een prospectief cohortonderzoek waarin de ervaringen van vrouwen die in bad bevielen, zijn vergeleken met die van vrouwen met een conventionele ongecompliceerde baring. De studie werd verricht in twee Zweedse klinieken die vergelijkbare zorg aan overwegend laag-risico-bevallingen bieden.

Nulli- en multiparae met een ongecompliceerde à terme zwangerschap en een kind in hoofdligging werden tijdens het begin van de baring geïncludeerd. Vrouwen die vervolgens in bad bevielen, werden vergeleken met vrouwen die vervolgens vaginaal bevielen en in bad hadden kunnen bevallen.

Zij kregen zes weken post partum een gevalideerde Childbirth Experience Questionnaire (CEQ) toegestuurd. Deze bevatte 22 stellingen vallend onder vier domeinen: eigen vermogen, professionele ondersteuning, ervaren veiligheid en zeggenschap. Er werden vier vragen toegevoegd omtrent de ervaring van de uitdrijving en de baringshouding.

Van de 316 vrouwen retourneerden 215 (68%) een volledig ingevulde vragenlijst. 111 vrouwen bevielen in bad, 104 hadden een conventionele bevalling. Bij de conventionele baringen zaten 36 vrouwen (34,6%) in bad tijdens (een deel van) de ontsluiting.

In het domein ‘eigen vermogen’ scoorden vrouwen met badbevalling significant hoger; dat verschil bleef bestaan onder nulliparae na stratificatie voor pariteit. In het domein ‘ervaren van professionele ondersteuning’ scoorden de vrouwen met een conventionele baring significant hoger. De andere domeinen en de totale CEQ toonden geen significante verschillen in beide groepen, terwijl de aanvullende vragen over de uitdrijving wel significant verschilden; vrouwen met een conventionele baring ervoeren meer pijn, minder controle tijdens de geboorte en minder kracht om in hun gewenste houding te baren.

De onderzoekers veronderstellen dat vrouwen zich minder afhankelijk van de verloskundige voelen als ze een hogere mate van ‘eigen vermogen’ ervaren en daarom lager scoorden bij ‘ervaren professionele ondersteuning’. Er lijkt een tendens dat nulliparae de bekende voordelen van de badbevalling als pijnverlichting en toegenomen controle meer ervaren; de onderzoeksgroep was echter te klein om dat met zekerheid over de subgroep nulliparae te kunnen zeggen.