Op vrijdag 25 november werden in het gebouw van de prestigieuze Royal Society of Medicine (RSM) de lang
verwachte resultaten gepresenteerd van de Birthplace­ studie. Dit is een onderzoek onder 65.000 zwangeren
in Engeland, uitgevoerd door de National Perinatal Epidemiology Unit in Oxford, naar de uitkomsten van de
zwangerschap, in relatie tot de geplande plaats van bevalling. Aanleiding voor de groots opgezette studie was
het gebrek aan bewijs naar de voor­ en nadelen van de plaats van de bevalling. Veel studies blijken namelijk de
uiteindelijke plaats van bevalling als variabele te gebruiken. Birthplace keek juist naar de geplande plaats van
bevalling omdat dit verloskundige hulpverleners de informatie verschaft die zij nodig hebben om hun cliënten
op adequate wijze te kunnen informeren over hun keuze voor de plaats van bevalling.

Het Birthplaceproject bestaat uit vier grote studies:

1)  De zogenaamde ‘Mapping­studie’, waarbij een inventarisatie is gemaakt van de beschikbare verlos­
kundige zorg in Engeland;

2)   de prospectieve cohortstudie, zoals hierboven beschreven;
3)  een kosten­effectiviteitstudie over de plaats van bevalling;
4)  een aantal (voornamelijk) kwalitatieve casestudies over de plaats van bevalling.