De jaarlijkse Wereldborstvoedingweek ligt net
achter ons. Dit jaar was het thema:
‘Borstvoeding, de moeite waard’. Daarmee
wordt gedoeld op situaties waarin borst –
voeding niet vanzelf gaat en moeite vraagt
van de vrouw in kwestie maar ook van haar
zorgverlener. Wij dus!
In de reeks van artikelen over borstvoeding die
dit en vorig jaar in ons tijdschrift is verschenen,
kwam naar voren dat verloskundigen nog te
weinig het belang van borstvoeding aan hun
cliënten kenbaar maken. Uit onderzoek door
verloskundestudenten in Maastricht, bleek dat
40 % van de ondervraagde vrouwen niet wist
hoe hun verloskundigen over borstvoeding
denken [Vromen et al, 2008].

Lactatiekundige Gonneke van Veldhuizen en diëtist
Stefan Kleintjes[2008] merken terecht op dat vrouwen alleen
een geïnformeerde keuze kunnen maken voor borst- dan
wel flesvoeding als zij alle feiten kennen. En daarin laten
wij als verloskundigen nog wel eens een steekje vallen.
Ook Pauline Kranendonk pleit, vanuit het perspectief van
een borstvoedende moeder, voor een actieve stelling –
name van professionals voor borstvoeding. Op een borstvoedingscongres
in 2005 hield zij een voordracht waarin
zij de vraag behandeld of en hoe zorgverleners borst –
voeding kunnen stimuleren. Hoewel de voordracht vier
jaar geleden plaatsvond, is de inhoud nog steeds actueel.
Hier volgt een verkorte versie van de presentatie van
Pauline Kranendonk.