In de eerste kwetsbare kraamweek wordt debasis gelegd voor het verdere verloop van deborstvoeding, de relatie tussen moeder enkind, de voedingsinname, de groei van hetkind en het zelfvertrouwen van de moeder.De WHO en Unicef hebben met hun BabyFriendly Hospital Initiative certificerings -programma (BFHI), een richtlijn gegeven voorstroomlijning van de zorg voor borstvoedingbinnen het multidisciplinaire kader. De bedoelingdaarvan is ouders eenduidig en evidencebased te adviseren over borstvoeding. In ditartikel wordt uitgelegd wat de BFHI-certificeringvan de verloskundige praktijk inhoudt enwaarom het, een belangrijke bijdrage levertaan verloskundige kwaliteitszorg.