Een cervicaal myoom bij een zwangere is relatief zeldzaam, maar kan zowel tijdens de zwangerschap als postpartum tot lastige complicaties leiden door groei en veranderde fysiologie.

In dit artikel wordt een casus beschreven van een gecompliceerd postoperatief beloop na een sectio caesarea door een groot, necrotiserend cervicaal myoom. Bij relaparotomie werd volledige myoomenucleatie uitgevoerd, waarbij een vergelijkbare situatie als na radicale trachelectomie ontstond.