De afgelopen jaren heeft u veel kunnen lezen over de Term BreechTrial, de consequenties ervan en de kritiek erop. In het AmericanJournal of Obstetrics and Gynaecology zet Marek Glezerman debezwaren tegen de grote stuitenstudie nog eens kort op een rij en trekthij zijn boute conclusie: Hannah et al moeten hun verantwoordelijkheidnemen en hun aanbevelingen intrekken.