De laatste decennia is er een aanzienlijke toename van overgewicht en obesitas in de zwangerschap. Dit vergroot de kans op ongunstige geboorte uitkomsten. Deze risico’s zijn te beperken door leefstijl-interventies die gewichtsverlies bevorderen en excessieve gewichtstoename voorkomen, maar er bestaat nog discussie over het effect van conditietraining op het risico van vroeggeboorte.

Daarom onderzocht deze meta-analyse van gerandomiseerde gecontroleerde studies dit effect op het risico van vroeggeboorte (voor 37 weken) bij vrouwen met overgewicht of obesitas (gemiddelde BMI ≥ 25) met een eenlingzwangerschap zonder contra-indicatie voor lichamelijke activiteit. De zwangere vrouwen werden vóór 25 weken toegewezen aan ​​conditietraining of niet.

De onderzoekers vinden negen studies met 1.502 deelnemers. De vrouwen in de interventiegroep doen conditietraining voor ongeveer 30-60 minuten 3-7 keer per week (wandelen, lichamelijke oefeningen of een combinatie). De interventiegroep heeft een lagere kans op vroeggeboorte (RR: 0.62; 0.41-0.95) en op zwangerschapsdiabetes (RR: 0.61; 0.41-0.90) dan de controlegroep. Er zijn geen significante verschillen in zwangerschapsduur bij de bevalling, keizersnede, geboortegewicht (waaronder ook laag geboortegewicht en macrosomie), en doodgeboorte.

De conclusie is dat vrouwen met overgewicht en obesitas en een eenling zwangerschap minder kans op vroeggeboorte en zwangerschapsdiabetes hebben bij conditietraining van 30-60 minuten 3-7 keer per week in vergelijking met weinig bewegen. Volgens de onderzoekers dienen zorgverleners daarom bij deze vrouwen conditietraining aan te moedigen.