Uit deze systematische review en meta-analyse blijkt dat COVID-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap effectief en veilig is en geassocieerd wordt met afname van doodgeboorte.

Zwangeren aarzelen

COVID-19 tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. Toch aarzelen zwangeren om zich te laten vaccineren, omdat zij niet weten of vaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is.

Breed onderzoek

De onderzoekers hebben breed gezocht naar studies over de effectiviteit en veiligheid van vaccinatie tegen COVID-19 tijdens de zwangerschap. Er werden drieëntwintig onderzoeken geïncludeerd, waaronder vijf experimentele studies (rct), met in totaal 117.552 tijdens de zwangerschap gevaccineerde vrouwen. Alle geïncludeerde onderzoeken zijn uitgevoerd in hoge inkomenslanden (Israël, VS, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Qatar en Canada).

De onderzoekers wijzen op de heterogeniteit van de verzamelde data, zoals welk vaccin gebruikt werd en bij welke zwangerschapstermijn. Daar tegenover staan sterke punten zoals het uitgebreide literatuuronderzoek (inclusief nationale databases) en de gebruikte methodologische analyses.

Beschreven uitkomsten

De volgende uitkomsten werden beschreven:
1. bevestigde SARS-CoV-2 (coronavirus) infectie.
2. maternaal: hypertensieve aandoeningen, pre-eclampsie, abruptio placentae, longembolie, fluxus post partum, IC-opname, maternale sterfte.
3. foetaal/ neonataal: spontane abortus, congenitale afwijkingen, doodgeboorte, zwangerschapsduur bij geboorte, vroeggeboorte.

COVID-19-vaccinatie effectief

De effectiviteit van COVID-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap was hoog in een meta-analyse van drie studies. Hieruit bleek dat in de vaccinatiegroep de kans op een COVID-19 infectie 89,5% kleiner was dan in de niet-vaccinatiegroep.

Afname doodgeboorte

In geen van de meta-analyses werd in de vaccinatiegroep een verhoogd risico op eerdergenoemde negatieve zwangerschapsuitkomsten gevonden. Wel werd in de meta-analyse van zeven studies een afname gezien in doodgeboorte in de vaccinatiegroep.