In het laatste nummer van het TVV verscheen een aantal artikelen over de gevolgen van het veranderde beleid bij stuitligging aterme na het verschijnen van de Term Breech Trial in Nederland. Het artikel van Visser et al presenteerde daarin andere perinatale en maternale sterftecijfers dan dat van Verhoeven et al. Dit heeft alles te maken met een andere benadering van twee verschillende patiëntengroepen. Verhoeven, De Leeuw en Bruinse zetten hier uiteen wat volgens hen de oorzaak is van de verschillen. Het is raadzaam om bij het lezen van dit artikel de oorspronkelijke stukken uit het oktobernummer ernaast te houden.