Door technische vooruitgang ontstaan in toenemende mate mogelijkheden om databestanden met patiëntgebonden informatie aan elkaar te koppelen. Dit geeft vaak waardevolle informatie over de effectiviteit en veiligheid van medisch handelen. Tegelijkertijd bestaat er ook bezorgdheid over de privacy van patiënten die mogelijk in het geding komt. Er worden daarom maatregelen getroffen die de privacy van de patiënt beter beschermen. Maar… zijn die wel in het voordeel van de patiënt? Hieronder bespreken we deze afweging met vaccinatie voor (Mexicaanse) grieppandemie als voorbeeld.

Samenvattend

De toenemende technische mogelijkheden om patiëntgebonden informatie aan elkaar te koppelen, leveren een belangrijke bijdrage aan de evaluatie van het medisch handelen. Tegelijkertijd bestaat er bezorgdheid over de mogelijke bedreiging van de privacy van individuele patiënten. Deze bezorgdheid is terecht, maar volgens ons dienen deze belangen steeds tegen elkaar afgewogen te worden afhankelijk van de vraagstelling en het algemene volksgezondheidsbelang. Ook dient, daar waar veiligheid in het geding is, dit aspect voorrang te hebben op (meestal) theoretische privacykwesties.