In het recente verleden was er een groot tekort aan verloskundigen in Nederland[1,2]. Het ministerie van VWS heeft daar, op advies van de stuurgroep modernisering verloskunde, op ingespeeld door de opleidingscapaciteit van verloskundigen vanaf het jaar 2000 te vergroten van 120 naar 220 opleidingsplaatsen per jaar[3]. Deze toename van het aantalopleidingsplaatsen zal in de komende jaren leiden tot een sterke toename van het aantal verloskundigen op de arbeidsmarkt. De vraag is ook in de komende jaren de opleidingscapaciteit van verloskundigen het huidige (hoge) peil moet blijven. Mede gezien het teruglopend aantal geboortes in de komende jaren bestaat er een reële kans dat er in nabije toekomst een overschot aan verloskundigen zal ontstaan[4,5].