De perinatale sterfte in Nederland vertoont, vergeleken met de ons omringende landen, gedurende de afgelopen decennia mogelijk een minder snelle daling. Naar aanleiding daarvan formuleerden de beroepsgroepen in het Verloskundig Vademecum 2003 het voornemen een volledige landelijke perinatale sterfteregistratie en landelijke perinatale audit tot stand te brengen[2]. Doel: betrouwbare sterftecijfers genereren en inzicht verwerven in de kwaliteit van de geleverde perinatale zorg. De Landelijke Perinatal Audit studie onderzocht of dit een haalbare zaak is.