Borstkanker is de meest voorkomende maligniteit onder vrouwen in de fertiele levensfase. Nu behandelingen steeds effectiever worden, wordt de groep vrouwen die daarna zwanger zijn groter. In deze systematische review en meta-analyse worden de effecten van borstkanker en behandeling op vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en maternale uitkomsten onderzocht.

De review omvat 39 studies met 112.840 vrouwen met borstkanker waarvan er 7.505 zwanger werden. Deze zijn vergeleken met 8.093.401 vrouwen uit de algemene populatie. Vrouwen die borstkanker hebben doorgemaakt, blijken minder vaak zwanger te worden dan vrouwen in de algemene populatie (RR 0.40: 0.32 – 0.49). Bij een zwangerschap hebben zij hoger risico op vroeggeboorte (OR 1.45: 1.11 – 1.88) en keizersnede (OR 1.14: 1.04 – 1.25).

Er worden geen verschillen gevonden voor het risico op miskraam, geïnduceerde abortus, pre-eclampsie en fluxus tussen vrouwen met doorgemaakte borstkanker en de algemene populatie. Ook werd er geen verhoogd risico gezien voor congenitale afwijkingen (OR 1.63: 0.89 – 2.98).

De subgroep vrouwen behandeld met chemotherapie hebben een groter risico op laag geboortegewicht (OR 1.50: 1.31 – 1.73) en ‘small for gestational age’ kinderen (OR 1.16: 1.01 – 1.33).

Wat betreft ziekte-uitkomsten, blijkt dat vrouwen die na behandeling zwanger zijn geworden, een langere ziektevrije overleving hebben (‘disease free survival’, DFS; HR 0.66: 0.49 – 0.89). De algemene overleving (‘overall survival’, OS) is voor deze groep vrouwen ook hoger (HR 0.56: 0.45 – 0.68).

De auteurs stellen dat vrouwen die borstkanker hebben doorgemaakt op basis van deze bevindingen grotendeels gerustgesteld kunnen worden wat betreft zwangerschapsuitkomsten, maar dat vrouwen die chemotherapie hebben gehad nauwlettender in de gaten gehouden moeten worden.

Zwangerschap heeft daarna geen nadelige effecten op hun prognose (ongeacht het type tumor, behandeling, timing van zwangerschap na borstkanker en BRCA-status). Omdat de kans om zwanger te worden wel sterk gereduceerd is, adviseren zij om vrouwen tijdig naar fertiliteitszorg te verwijzen. Vrouwen adviseren om niet zwanger te worden uit angst dat zwangerschap de prognose negatief beïnvloedt, lijkt ongegrond.