Moederschap en het (bewust) niet hebben van biologische kinderen zijn beiden unieke paden in het leven van de vrouw tijdens de reproductieve levensfase. Wel of niet moederzijn kent allebei voor- en nadelen en uitdagingen met mogelijke impact op het korte- en lange termijn psychisch welzijn van de vrouw.

In deze Nederlandse studie werden vrouwen met en zonder kinderen over een tijdsperiode van 12 jaar gevolgd. Er werden 239 moeders met 239 niet-moeders een-op-een gematcht op basis van achtergrondkenmerken. De steekproef bedroeg twee groepen identieke vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar, >80% had een partner, het opleidingsniveau was verdeeld in 4% VMBO t/m niveau 3, 39% VMBO-4/HAVO en 57% VWO/HBO/WO.

Psychisch welbevinden werd op drie tijdspunten gemeten waarbij de moeders de meetpunten bepaalden: voor de zwangerschap, na de bevalling en op de langere termijn. Verschillen in psychisch welbevinden werden zowel in beide groepen als tussen beide groepen gemeten.

Het wel of niet hebben van kinderen heeft een significant verschillende impact op het psychische welbevinden van vrouwen (p.003). De gemiddelde scores van psychisch welbevinden van vrouwen met kinderen, voor de zwangerschap en na de bevalling, zijn hoger dan die van vrouwen zonder kinderen, maar lager op de langere termijn.

Het psychologische welbevinden van vrouwen die kinderen hebben verandert significant van voor de zwangerschap tot op de langere termijn na de bevalling (p.04). Het psychisch welbevinden is significant lager na de bevalling en ook op de langere termijn, vergeleken met het tijdstip voor de zwangerschap (p <.001; p <.001). Het psychologisch welbevinden van vrouwen zonder kinderen verandert niet significant gedurende dezelfde tijdsperiode (p.17).

De auteurs concluderen dat omdat het psychisch welbevinden van moeders afneemt naarmate zij langer moeder zijn, dit niet alleen het belang aangeeft van ondersteuning van moeders postpartum maar ook op de langere termijn.