In het zeer lezenswaardig essay bespreekt collega prof. dr. M.P.M. Burger de in zijn ogen belangrijkste onderwerpen die een rol gespeeld kunnen hebben bij het mislukken van de vaccinatiecampagne in 2009-2010. Naast de scoop van alternatieve en religieuze kringen, gaat hij in op de vraag of een meisje van twaalf jaar zelf kan beslissen. Een mogelijk cruciaal onderwerp blijft echter onbesproken, namelijk de invloed van Social Media op het mislukken van de vaccinatiecampagne.