Op 28 september jl. werd een conferentie ‘De maakbare mens’georganiseerd, een initiatief van de Nederlandse Vrouwen Raad.De ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie met stamcellenen eicellen gaan snel. Vrouwen worden op dit terrein met techniekenen mogelijkheden geconfronteerd die hen voor moeilijke dilemma’s enkeuzes plaatsen in de reproductieve fase van hun leven. Worden devrouwen zelf nog gehoord?