Risicoselectie is een belangrijk kenmerk van het Nederlandse verloskundig systeem van eerste- en tweedelijns zorg. Nu er in steeds meer regio’s wordt geëxperimenteerd met nieuwe organisatievormen waarbij de zorg tussen de eerste- en tweedelijn meer wordt geïntegreerd, rijst de vraag: wat is de rol van risicoselectie binnen een integraal verloskundig zorgmodel?