Wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 139 miljoen geboorten. Hierbij overlijden ongeveer 289.000 vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling of kraamperiode (maternale sterfte), zijn er 2 tot 6 miljoen doodgeboren kinderen en 2 tot 9 miljoen neonatale sterftes (overlijden binnen de eerste levensmaand). Een belangrijke factor bij deze sterfte is kwalitatief slechte maternale en neonatale zorg. Deze cijfers waren een belangrijke reden voor onderzoekers van over de gehele wereld om de The Lancet Midwifery Series te maken. In dit artikel besteden we aandacht aan deze serie en kijken we wat deze serie voor de Nederlandse verloskunde kan betekenen.