De kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland staat onder druk. Op basis van de Peristat I- en Peristat II-gegevens lijkt de perinatale sterfte hoog in vergelijking met de andere Europese landen. Op 6 januari 2010 is het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte verschenen. De uitvoering van haar adviezen vereist verregaande veranderingen van onze vaderlandse verloskunde op logistiek, financieel en medisch gebied. Als ex-aios en aios gynaecologie zien wij in de dagelijkse praktijk vele kansen en mogelijkheden om de verloskundige zorg in Nederland te verbeteren door de verloskunde een prominentere rol te geven in de opleiding tot gynaecoloog. Niets mooiers dan de verloskunde immers. Graag willen wij onze ideeën met u delen.