Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is in mei 2013, in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Haagse Bronovo Ziekenhuis, gestart met het opleiden van de eerste verloskundeartsen. Het is een competentiegerichte opleiding voor basisartsen en bestaat uit vier opeenvolgende modules (verloskamers, verloskunde polikliniek, verloskunde kliniek en neonatologie). Afhankelijk van de behaalde competenties en eerder behaalde ervaring, wordt deze opleiding in twee tot drie jaar afgerond. Nadat de opleiding is afgerond, wordt de verloskundearts voor onbepaalde tijd aangesteld. In Medisch Contact werd al uitgebreid aandacht besteed aan de komst van deze nieuwe zorgprofessional (MC nr.20–15-05-2014 ‘Nieuw: de verloskundearts’; MC nr.21–22-05-2014 ‘Lauw welkom voor de verloskundearts’). De reacties uit het land zijn zeer uiteenlopend. Reden voor het NTOG om twee collega’s te interviewen om een aantal voor- en tegenargumenten op een rij te zetten.