Het vaginaal toucher (VT) is een veel toegepast onderzoek tijdens de baring. Deze Nederlandse studie onderzoekt de ervaringen van vrouwen met het VT.

Een digitale vragenlijst is uitgezet via diverse kanalen, zoals sociale media, cliëntenorganisaties en verloskundigen in het land. Er werd gevraagd om deelnemers die niet langer dan 6 maanden geleden bevallen waren. De vragenlijst bevatte een mix van open en gesloten vragen.

De respondenten van het onderzoek (n=159) woonden door het hele land, waren veelal hoogopgeleid (61,6%) en waren bovengemiddeld vaak thuis bevallen (23,3%). In totaal gaven 56 vrouwen (35,2%) aan een negatieve ervaring met het VT te hebben gehad. Ze rapporteerden vaker pijn, schaamte, waren niet in staat te ontspannen en hadden niet het gevoel dat zij invloed hadden het onderzoek te kunnen stoppen.

Er was een verhoogde kans op een negatieve ervaring met het VT in het geval van een ziekenhuisbevalling, het ondergaan van een kunstverlossing, het ondergaan van meer VT’s, het hebben van meerdere hulpverleners tijdens de baring en wanneer zorgverleners zich niet introduceerden aan de vrouw voorafgaand aan het onderzoek. In totaal is 41.7% van de vrouwen met een interval van kleiner dan 2 uur getoucheerd. Waarbij op grond van richtlijnen een toucher elke 2 tot 4 uur verwacht had kunnen worden.

De onderzoekers concluderen dat vrouwen een negatieve ervaring met het VT kunnen hebben. Zij stellen dat het belangrijk is om het aantal VT’s te beperken tot het hoogst noodzakelijke, voorafgaand aan het onderzoek toestemming te vragen aan de vrouw en het aantal verschillende zorgverleners dat toucheert te beperken. Ze bevelen aan om daarnaast zowel in onderwijs als in onderzoek aandacht te hebben voor alternatieve, niet-invasieve methoden om de voortgang van de baring te meten.