Zwangeren hebben recht op een goede (voedings)zorg. Daarom is samenwerking tussendiëtist en verloskundige belangrijk. Hoe minderstappen een vrouw moet maken om bij dediëtist te komen, des te beter. Daarom zoudenverloskundige en diëtist geprotocolleerdeafspraken met de huisarts moeten maken.‘Wat kan de diëtist van mij overnemen, wantgedrags verandering bewerkstelligen, datlukt mij niet!’ Dat vroeg verloskundige LotteOuwehand (Verloskundigenpraktijk NicolaasWitsenkade, Amsterdam) zich af tijdens eenvan de workshops ‘Vraag het de Expert:Zwangerschap’ die in mei en juni 2009 zijngehouden. ‘En ik denk dat een voedings -anamnese door de diëtist ook wel meer opzal leveren. Want als ik aan de aanstaandezwangere of zwangere vraag eet je gezond?,dan hoor ik zelden nee.’ Er zijn aparte bijeenkomstenvoor diëtisten en verloskundigengeorganiseerd maar ook één gezamenlijkevoor zowel diëtisten als verloskundigen.Ze zijn een stimulans om de beide beroepsgroepenmet elkaar in gesprek te brengen.De verloskundige krijgt een update van destandaard voedingsadviezen tijdens de zwangerschap,de diëtist neemt kennis van de zorgdie verloskundigen verlenen en ze vragen zichaf op welke manier zij elkaars werk kunnenversterken. Een impressie van de diverseworkshops.