Eind 2010 stuurde verloskundigen praktijk ‘De 9 maanden’ uit Harderwijk de eerste digitale data naar PRN, Praeventis en RIVM. Met deze druk op de knop hoefden de verloskundigen gegevens niet meer los aan te leveren bij PRN, Praeventis en Peridos. Het was een eerste, belangrijke stap op weg naar een volwaardig digitaal dossier: het zogenaamde PWD. Met dit PWD kunnen verleners van verloskundige zorg in de nabije toekomst digitaal, beveiligd en op uniforme manier gegevens uitwisselen.

Het PWD is een belanrijk middel om de samenwerking in de perinatale ketenzorg te verbeteren. Het is één van de adviezen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verminderen.