In Nederland zijn de plaats van geboorte, baringshoudingen en pijnverlichting onderwerp van voorkeursgevoelige beslissingen. Hierbij is in de begeleiding van zwangere vrouwen de verloskundige vaak verantwoordelijk voor informatieverstrekking en advies. Deze kwalitatieve studie verkende hoe verloskundigen-in-opleiding (VIO’s) in de praktijk zo’n voorkeur gerichte communicatie benaderen.

In 2016 en 2017 hielden de onderzoekers 11 individuele diepte-interviews en een focusgroep met in totaal 17 Nederlandse VIO’s in studiejaren 2-4.

De VIO’s worden in hun praktijkstages geconfronteerd met vrouwen met een voorkeur voor een medische (“veilige”) en pijnvrije (“comfortabele”) bevalling. Deze vrouwen lijken deze voorkeuren te baseren op media-gestuurde aannames. De VIO’s voelen persoonlijk de invloed hiervan op iedere individuele fysiologische geboorte en op de verloskundige waarden waarvoor zij zich inzetten.

Zij gebruiken drie communicatiestrategieën om te reageren op media-gestuurde waarden van vrouwen: zij nemen de tijd en luisteren (bouwen een persoonlijke relatie op met de autonome vrouw), zij counselen met neutrale informatie (geven adviezen die veilig zijn voor vrouwen en verloskundigen), en beschermen tegen negatieve invloeden (benadrukken voordelen van fysiologische geboorte en bewaken het comfort van de vrouw).

Deze niet-confronterende strategieën stellen VIO’s in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen, maar zijn in zichzelf en onderling tegenstrijdig. De VIO’s ervaren innerlijke spanningen bij beslissingen die strijden met hun verloskundige waarden.

De onderzoekers bevelen aan dat de opleiding scholing en training aanbiedt in gezamenlijke besluitvorming, liefst met interprofessioneel groepswerk en praktijksimulatie. Hierin kunnen VIO’s leren omgaan met spanningen tussen hun waarden en communicatieve rollen. Ook kunnen ze strategieën ontwikkelen voor ondersteuning van vrouwen bij belangrijke beslissingen door dialoog over waarden en informatie. Dit helpt VIO’s autonome zorgverleners te zijn die vertrouwen geven en vragen in gezamenlijke besluitvorming.